Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat. Po upływie tego okresu czasu sąd lekarski rozpatrujący sprawę ma obowiązek umorzyć postępowanie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ten sam czyn jest jednocześnie przestępstwem. W takiej sytuacji ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa.

Możliwość komentowania została wyłączona.