Obecnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość pobierania opłat za sporządzenie kopii dokumentacji medycznej dla pacjenta, w wysokości 83 grosze za stronę (tj. 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, ogłaszanego przez GUS). Nie ma obecnie możliwości naliczenia dodatkowej opłaty rozumianej jako rekompensata czasu poświęconego przez lekarza na wykonanie kopii.

Możliwość komentowania została wyłączona.