W razie ukarania Obwinionego lekarza ponosi on koszty postępowania. Istnieje także wyjątkowo możliwość, że Okręgowy Sąd Lekarski w danej konkretnej sprawie postanowi nie obciążać Obwinionego lekarza kosztami postępowania, np. gdy uzna, że sytuacja finansowa danego lekarza jest niezwykle trudna. Natomiast w razie uniewinnienia Obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

Możliwość komentowania została wyłączona.