Na funkcję członka sądu lekarskiego mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co najmniej 10 lat. Wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego dokonuje okręgowy zjazd lekarzy na okres 4-letniej kadencji.

Możliwość komentowania została wyłączona.