Lekarz jako Obwiniony przed Okręgowym Sądem Lekarskim może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.  Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie i złożone następnie do OSL. Druga możliwością jest udzielenie takiego pełnomocnictwa ustnie na rozprawie, które zostaje następnie zapisane w protokole rozprawy.

Możliwość komentowania została wyłączona.