Art. 132 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zabrania występować jednocześnie w roli świadczeniodawcy (tj. pracować na umowie zawartej bezpośrednio z NFZ) oraz jako osoba udzielająca świadczeń u innego świadczeniodawcy. Jako wspólnik spółki cywilnej lekarz jest już stroną umowy z Funduszem, wskutek czego zakaz ten go dotyczy. Istotne jest jedynie czy szpital, w którym miałyby mieć miejsce dyżury, również działa na podstawie kontraktu z Funduszem (zakładam, że tak). Dyżurów można byłoby podjąć się tylko wówczas, gdyby szpital udzielał wyłącznie świadczeń komercyjnych, wówczas bowiem świadczenia szpitala pozostają poza regulacjami w/w przepisu ustawy.

Możliwość komentowania została wyłączona.