Zgodnie z Art.  31 ustawy o izbach lekarskich  (Dz.U.2016.522 ) dalej „uil”  Okręgowy Rzecznik wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem oraz sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

Możliwość komentowania została wyłączona.