Nie, nie jest tu wymagana ani forma aktu notarialnego ani inna forma szczególna. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie przewiduje bowiem takiej szczególnej formy, co powoduje, iż honorować należy również upoważnienia udzielane w zwykłej formie pisemnej.

Możliwość komentowania została wyłączona.