Nie, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyłącznie nauczanie zawodu lekarza (w ramach kształcenia na kierunku lekarskim lub kształcenia podyplomowego lekarzy) stanowi wykonywanie zawodu. Prowadzenie nauczania w innych zawodach medycznych (np. pielęgniarek, asystentek) lub niemedycznych nie stanowi wykonywania zawodu lekarza bez względu na to, czy odbywa się w ramach wyższej uczelni medycznej.

Możliwość komentowania została wyłączona.