Pokrzywdzony może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych. ( art.57.2 uil)

Możliwość komentowania została wyłączona.