Co do zasady postępowanie przed sądem lekarskim jest jawne, co oznacza, że każdy może jako publiczność przebywać na sali rozpraw i przyglądać się czynnościom w sprawie. Sytuacja ulega zmianie, jeżeli sąd lekarski wyłączy jawność rozprawy na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 02 grudnia 2009r. o izbach lekarskich. W takiej sytuacji na sali rozpraw mogą poza stronami, obrońcami i pełnomocnikami przebywać po 2 osoby wskazane przez każdą ze stron. Osoby te mają jednak obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedziały się podczas takiej rozprawy z wyłączeniem jawności.   

Możliwość komentowania została wyłączona.