Lekarz, którego postepowanie dotyczy, wobec którego w toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przeciwko któremu skierował do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie jest uznawany za obwinionego i od tego momentu  może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych. ( art.58. 1 i 2 uil)

Możliwość komentowania została wyłączona.