Lekarz nie może  powołać się na tajemnicę lekarską  w postępowaniu przed rzecznikiem bowiem nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej składanie przez lekarza zeznań i wyjaśnień w zakresie okoliczności objętych postępowaniem w trakcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy ( art.59. 4 uil)

Możliwość komentowania została wyłączona.