Nie, właścicielem podmiotu leczniczego może być każdy przedsiębiorca, niekoniecznie posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej). Stosunek właścicielski nie jest jednak równoznaczny z udzielaniem świadczeń w ramach wskazanego podmiotu, ani kierowaniem nim. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wyłącznie kierowanie podmiotem leczniczym (publicznym lub niepublicznym) – a nie bycie jedynie jego właścicielem – stanowi wykonywanie zawodu lekarza. Dane kierownika powinny zostać wskazane w regulaminie organizacyjnym podmiotu.

Możliwość komentowania została wyłączona.