Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  praca u płatnika świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi wykonywanie zawodu lekarza wyłącznie jeżeli w ramach tego zatrudnienia lekarz wykonuje czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń.

Możliwość komentowania została wyłączona.