Nagroda im. Aleksandry Gabrysiak

Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku w 1993 roku ustanowiła doroczną Nagrodę im. dr Aleksandry Gabrysiak, za szczególne dokonania wykraczające poza obowiązki lekarza, w szczególności:

– kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie,

– organizowanie i prowadzenie opieki nad ludźmi z zagrożonych środowisk, uzależnionymi oraz dziećmi,

– organizowanie akcji społecznych wspierających działalność medyczną,

– organizowanie fundacji medycznych o profilu charytatywnym.

Odznaczenie nadawane jest lekarzom i lekarzom dentystom wykonującym zawód na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Kapitule Nagrody przewodniczy, od momentu jej ustanowienia, prof. Grażyna Świątecka.