VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach, VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach Błyskawicznych i Szybkich, VII Mistrzostwa Polski Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szybkich odbędą się w dniach 11 - 13 listopada 2022 r w Kazimierzu Dolnym w Domu Architekta przy ulicy Rynek 20. 

Fot. Pixabay

Cel zawodów:

- wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski Lekarzy i Mistrza Polski Prawników w Szachach na 2022 rok,

- wyłonienie najlepszej izby lekarskiej i izby prawniczej w szachach na 2022 rok,

- integracja środowisk szachowych lekarzy i prawników,

- wypoczynek i rekreacja lekarzy, prawników oraz ich rodzin (możliwość zorganizowania m.in. zwiedzania Kazimierza Dolnego, wycieczki tematyczne – polska złota jesień, rejs statkiem po Wiśle).

Patronat honorowy:

Krajowa Rada Radców Prawnych

Naczelna Izba Lekarska

Lubelska Izba Lekarska

Organizatorzy:

- Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie

-  Stowarzyszenie Szachistów SZACHPOL w Łukowie

współpraca i współfinansowanie: Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych

  1. Prawo do udziału w Mistrzostwach i imprezach towarzyszących posiadają:

- lekarze medycyny i lekarze stomatolodzy, farmaceuci

- prawnicy (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, pracownicy naukowi)

- osoby zaproszone przez organizatorów (po akceptacji Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw)

- członkowie rodzin lekarzy i prawników oraz inne osoby towarzyszące

 Warunkiem udziału w Mistrzostwach jest przesłanie karty zgłoszenia wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych, podpisanym zezwoleniem na wykorzystanie wizerunku oraz wniesienie wymienionych niżej stosownych opłat.

Opłaty:

Każdy z uczestników zobowiązany jest wnieść opłatę startową do Mistrzostw w wysokości:

osoby dorosłe- 100 zł do każdego turnieju, dzieci lekarzy i prawników - 50 złotych, osoby towarzyszące– 70 zł.

Opłata startowa upoważnia do gry w Mistrzostwach jak również gwarantuje udział w uroczystej kolacji, która odbędzie się w dniu 12.11.2022 roku. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kolacji w dniu 12.11.2022 r. zobowiązane są wnieść opłatę w wysokości: 100 zł- dla lekarzy i prawników, którzy opłacili opłatę startową, 200 złotych dla osób, które nie opłacały opłaty startowej. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia Szachistów Szachpol w Łukowie:

Nr konta: 40 1750 0012 0000 0000 3354 7803 lub gotówką na miejscu.

Koszty pobytu w Domu Architekta:

Nocleg ze śniadaniem - od 130 zł/os. Parking w cenie pokoju.

Istnieje możliwość przydzielenia pokoju dwuosobowego do jednoosobowego wykorzystania w cenie 240 złotych, a pokój o podwyższonym standardzie 330zł /w przypadku wolnych pokoi/. Dostawka 100 zł za dobę. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na miejscu w hotelu dostępna jest restauracja oraz kawiarnia. Jest możliwość skorzystania z zestawu obiadowego w cenie od 69 złotych. Dla dzieci do lat 10 przewidziane są zniżki w opłatach. W związku z inflacją ceny mogą ulec zmianom.

System rozgrywek:

Preferowany jest System „Szwajcarski” kontrolowany. Kojarzenie par komputerowe.

W turnieju P’15 – 9 rund tempem 15 minut na zawodnika. Turniej P'5 -11 rund tempem 5 min. na zawodnika. O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza podana na odprawie technicznej. Szczegółowy system rozgrywek zależeć będzie od ilości zawodników.

Nagrody i wyróżnienia:

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach

a/ klasyfikacja OPEN

- puchar, dyplomy, min 6 nagród rzeczowych

b/klasyfikacja najlepszy lekarz

- puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe,

c/klasyfikacja najlepszy prawnik

- puchar, dyplomy i nagrody rzeczowe,

d/Klasyfikacje dodatkowe:

- najlepsza kobieta, najlepszy zawodnik LIL w Lublinie, najlepszy zawodnik OIRP w Warszawie, młody mistrz (dla dzieci lekarzy i prawników), gość zaproszony, najlepszy notariusz, najlepszy adwokat, najlepszy sędzia, najlepszy prokurator, najlepszy radca prawny, najlepszy komornik, najlepszy lekarz stomatolog.

-puchar, medale pamiątkowe, dyplomy i nagrody rzeczowe

2/ VII Mistrzostwa Lekarzy w Szachach Błyskawicznych i Szybkich

-puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe

Uwaga!

prowadzone będą klasyfikacje:

a/ indywidualna w szachach błyskawicznych - przyznany będzie tytuł Mistrza Lekarzy na 2022 r.

b/ indywidualna w szachach szybkich -przyznany będzie tytuł Mistrza Lekarzy na 2022 r.

c/generalna z klasyfikacji w szachach błyskawicznych i szybkich- przyznany będzie tytuł Mistrza Lekarzy na 2022 r.

3/ VII Mistrzostwa Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szybkich

-puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe

Uwaga!

prowadzone będą klasyfikacje:

a/ indywidualna w szachach błyskawicznych -przyznany będzie tytuł Mistrza Prawników na 2022 r.

b/ indywidualna w szachach szybkich - przyznany będzie tytuł Mistrza Prawników na 2022 r.

c/generalna z klasyfikacji w szachach błyskawicznych i szybkich- przyznany będzie tytuł Mistrza Prawników na 2022 r.

Uczestnicy z wykształceniem medycznym nie wykonujący wyuczonego zawodu oraz prawniczym bez ukończonej aplikacji lub tytułu naukowego będą sklasyfikowani tylko w VII Ogólnopolskich Mistrzostwach Lekarzy i Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szybkich. Nie będą uwzględniani w klasyfikacjach Mistrzostw Lekarzy w Szachach oraz Mistrzostw Prawników w Szachach.

 4/ symultana szachowa – dla najlepszych – okolicznościowe dyplomy pamiątkowe

  1. Pozostałe Informacje:

- W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

- Decyzje podjęte przez Sędziego Głównego w czasie turnieju są ostateczne.

- Liczba rund uzależniona jest od ilości startujących w Mistrzostwach zawodników.

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.

- W związku z panującym zagrożeniem epidemicznym Organizator przeprowadzi Mistrzostwa zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie obostrzeń wprowadzonych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-COV2.

- Organizatorzy dokonają ubezpieczenia uczestników Mistrzostw w zakresie NNW oraz OC.

Komitet Organizacyjny

Kazimierz Dolny '2022

Termin

Program

11.11.2022

g. 13.00-17.30

Otwarcie biura zawodów, odprawa techniczna, potwierdzenie udziału w Mistrzostwach

w Szachach Błyskawicznych

 

11.11.2022

g. 18.00-20.00

 

VII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA LEKARZY I PRAWNIKÓW W SZACHACH

BŁYSKAWICZNYCH

VII Mistrzostwa Lekarzy w Szachach Błyskawicznych (P'5)

VII Mistrzostwa Prawników w Szachach Błyskawicznych (P'5)

12.11.2022

g. 8.00-9.00

Śniadanie

 

11.11.2022

g. 9.00-10.00

Potwierdzenie udziału w Mistrzostwach w Szachach Szybkich, odprawa techniczna

 

12.11.2022

g. 10.00-14.00   

 

VII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA LEKARZY I PRAWNIKÓW W SZACHACH SZYBKICH

VII Mistrzostwa Lekarzy w Szachach Szybkich (P'15)

VII Mistrzostwa Prawników w Szachach Szybkich (P'15)

 

Rundy I-V

12.11.2022

g. 14.00-15.30

Przerwa obiadowa

 

12.11.2022

g. 15.30-18.30

Rundy VI-IX

 

12.11.2022

g. 19.00

Uroczyste zakończenie Mistrzostw, wręczanie nagród, kolacja

 

13.11.2022

g.8.00-10.00

Śniadanie

 

13.11.2022

g. 11.00

Symultana szachowa z mistrzem

 

Sprawy różne:

- Biuro Zawodów zlokalizowane w Domu Architekta przyjmuje uczestników oraz osoby towarzyszące od godz.13.00 w dniu 11.11.2022 roku

- W zawodach obowiązują przepisy gry w szachy FIDE i Polskiego Związku Szachowego a także regulamin rozgrywek podany na odprawie technicznej. Sprzęt do gry w całości zabezpiecza Organizator.

- Sędziowanie: Arbiter Główny – FA Piotr Piwowarczyk oraz asystenci przedstawieni na odprawie technicznej

Opłaty za pobyt należy dokonać w recepcji hotelowej w dniu przyjazdu (na miejscu).

Zgłoszenia do Mistrzostw:

-Zgłoszenie udziału w Mistrzostwach oraz rezerwacji miejsc w Domu Architekta należy dokonać do dnia 08.11.2022 r. elektronicznie na adres:

sarp@dom-architekta.com.pl

lub do Przewodniczących Komitetu Organizacyjnego:

Piotra Piwowarczyka tel. 257983364,

Marka Gogacza  tel. 502114898.

Po 08.11.2022 roku organizatorzy nie gwarantują udziału w Mistrzostwach ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Informacje o turnieju dostępne są w danym serwisie turniejowym na stronie:

http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

Karta zgłoszenia Kazimierz22

Informacja o przetwarzniu RODO

Zaproszenie do Kazimierza 22

Możliwość komentowania została wyłączona.