Komisja ds. Kultury ORL w Gdańsku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie projektu kartki o tematyce  świątecznej związanej z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 14, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych jest członkiem OIL w Gdańsku. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie projektu kartki nie większej niż format A4 i dostarczenie do 15 listopada 2021 do siedziby OIL w Gdańsku. W przypadku przesłania droga korespondencyjną liczy się data stempla pocztowego. Technika wykonania projektu jest dowolna.

Na autorów zwycięskich kartek czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu oraz wymagane oświadczenia.

Konkurs plastyczny OIL 2021 regulamin

Konkurs plastyczny zgody

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.