fot. © Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

fot. © Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska

W listopadzie 2016 roku w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 1 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy p.t. „Uczniowie Hipokratesa nad Motławą”, która została przygotowana przez Muzeum we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Polską Akademią Nauk Biblioteką Gdańską. W interesująco zaaranżowanej przestrzeni, która w latach 1558−1817 była częścią siedziby Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, zaprezentowano eskpozycję poświęconą sylwetkom kilkudziesięciu medyków gdańskich działających w naszym mieście od XVI do końca XVIII w.

Miejsce to jest niezwykle ważne dla ekspozycji, gdyż tu właśnie w gotyckich murach pofranciszkańskiego klasztoru przez niemalże trzy stulecia, gromadząc wokół siebie liczne grono adeptów sztuki medycznej, prowadzili swe badania i pracę naukową bohaterowie wystawy – profesorowie i wykładowcy Gimnazjum. Warto przypomnieć, że tuż obok w tzw. Małym Audytorium Anatomicznym, odbyła się w 1613 r. pierwsza w północnej Europie i na ziemiach Rzeczypospolitej publiczna sekcja zwłok przeprowadzona przez gdańszczanina Joachima Adama Oelhafa. Sprawozdanie z sekcji oraz inne archiwalne publikacje związane z historią gdańskich lekarzy pochodzą ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN.

Obok twórców projektu w wernisażu wzięli udział przedstawiciele gdańskiego samorządu, muzeów, instytucji naukowych, a przede wszystkim bardzo liczne grono trójmiejskich lekarzy. Nowo otwarta wystawa, choć niewielka, to jednak nasycona interesująco podaną wiedzą o dokonaniach gdańskich „uczniów Hipokratesa”, ich zajęciach, powinnościach i zainteresowaniach, wypełnia lukę w powszechnej znajomości dziejów gdańskiej medycyny, która warta jest popula ryzacji i promocji w samym Trójmieście i poza jego aglomeracją. Mało kto bowiem zdaje sobie sprawę, że lokalna tradycja nauk medycznych oraz praktyki lekarskiej i farmaceutycznej sięga aż XVI stulecia! Ich osiągnięcia na tle dokonań medycznych w nowożytnej Europie były imponujące. Gdańsk dorównywał ośrodkom włoskim czy niderlandzkim, a na tamtej bazie powstały podwaliny powojennej Akademii Medycznej – dziś Uniwersytetu Medycznego. Promocji historycznych dokonań i odkryć gdańskiej nauki służyć będą tablice z tekstami i ilustracjami przygotowane na wystawę, które będą mogły być prezentowane zarówno w siedzibie GUMed, jak i w innych placówkach po zamknięciu wystawy. Wystawie towarzyszy katalog, obecnie udostępniony w wersji elektronicznej, który staraniem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zostanie wydany drukiem w najbliższych czasie. Dostępny jest także niewielki folder z podstawowymi informacjami o organizatorach ekspozycji i jej założeniach merytorycznych. Gdański Uniwersytet medyczny realizuje cykl zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów, które odbywają się na muzealnej wystawie w bezpośrednim kontakcie ze zgromadzonymi tu bezcennymi starodrukami i rycinami ilustrującymi działalność medyków sprzed kilku stuleci.

Wystawa jest czynna w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Toruńska 1, od wtorku do piątku w godz. 9.00–16.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00–17.00. Zapraszamy!!

Małgorzata Buchholz-Todoroska

Fot. Materiały prasowe

Możliwość komentowania została wyłączona.