Delegatura w Słupsku zwraca się do wszystkich członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku parających się poezją o wzięcie udziału w III EDYCJI KONKURSU: „O srebrny laur poezji”. Informujemy, że tegoroczna edycja konkursu odbędzie się po honorowym patronatem Pani Prezydent Miasta Słupska. Zdobywca pierwszego miejsca zostanie uhonorowany nagrodą w postaci „srebrnego lauru poezji”.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe. Przewidujemy również zorganizowanie Wieczoru Literackiego, w czasie którego uczestnicy konkursu będą mieli okazję czytać swoje utwory. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. Zachęcamy Koleżanki i Kolegów do udziału.

Regulamin Konkursu Poetyckiego

 Celem konkursu jest zaktywizowanie piszących lekarzy do publikacji swoich utworów.

W konkursie mogą brać udział lekarze – członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku – niezależnie od wieku i specjalizacji.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie trzech utworów poetyckich w trzech odbitkach; każdy powinien być zaopatrzony w „godło”.

Do przesłanych utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną „godłem”, zawierającą dane o autorze (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon).

Komisja konkursowa nie zwraca prac przesłanych na konkurs.

Korespondencja niespełniająca wymagań regulaminowych nie będzie przyjęta bez powiadomienia o tym autora.

Wiersze będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez Delegaturę Słupską Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” w terminie 3 miesięcy.

Przewiduje się również wydanie nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie utworów w „Pomorskim Magazynie Lekarskim”.

Prace należy nadesłać do 30 czerwca 2019 roku na adres: Delegatura Słupska Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 76-200 Słupsk, ul. Moniuszki 7/1, z dopiskiem na kopercie „KONKURS POETYCKI”

Możliwość komentowania została wyłączona.