1. Termin i miejsce:
07 kwietnia 2024r. Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33.
2. Cel zawodów:
- promocja szachów
- integracja środowisk szachowych lekarzy i prawników
3. Organizator:
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
4. Prawo do udziału w zawodach posiadają poniżej wskazane grupy / zamieszkujące lub wykonujące zawód
medyczny lub prawniczy na terenie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego /:
- lekarze i lekarze dentyści / posiadający prawo wykonywania zawodu /
- aptekarze
- adwokaci i radcowie prawni
- sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych
- notariusze i komornicy
- aplikanci do ww. zawodów prawniczych
- członkowie rodzin ww. grup prawników i lekarzy / ojciec, matka, dziecko, wnuk, brat, siostra, mąż, żona /
- osoby zaproszone przez organizatorów / po wcześniejszej akceptacji Komitetu Organizacyjnego /
5. Opłaty:
Brak opłaty startowej.
6. Zasady i system rozgrywek:
Ilość rund: 9 partii
Tempo gry: 10' + 5'' na ruch
Sędzia: Wiesław Libura
Kojarzenie par komputerowe.
O zajętym miejscu decyduje ilość zdobytych punktów oraz punktacja pomocnicza podana przez sędziego na odprawie technicznej. Szczegółowy system rozgrywek zależeć będzie od ilości zawodników. W turnieju obowiązują przepisy gry w szachy FIDE i Polskiego Związku Szachowego, a także regulamin
rozgrywek podany na odprawie technicznej.
7. Nagrody:
Zwycięzcy poniżej wskazanych poszczególnych kategorii otrzymają puchar i dyplom:
- za zajęcie miejsc I - III
- dla najlepszego zawodnika wśród lekarzy
- dla najlepszego zawodnika wśród prawników
- za zajęcie miejsc I - III w kategorii junior / do 18 roku życia /
- dla najlepszego członka rodziny
8. Harmonogram rozgrywek:
godz. 9.45-10.00 - otwarcie biura zawodów, potwierdzenie udziału w turnieju i odprawa techniczna
godz. 10.00-15.00 - rundy I - IX
godz. 15.15-15.30 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie turnieju
9. Zgłoszenia do turnieju:
Zgłoszenia udziału można do dnia 04 kwietnia 2024r. wyłącznie poprzez email: biuroprawne@oilgdansk.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, kategorię i ranking, rok urodzenia + przynależność do ww.
określonej grupy zawodowej / członków rodziny.
Organizatorzy nie gwarantują udziału w Turnieju ze względu na ograniczoną ilość miejsc / maksymalna liczba
uczestników 60 / – decyduje kolejność zgłoszeń.
Tylko w przypadku, gdy będą wolne miejsca możliwe będzie zgłoszenie się bezpośrednio na miejscu zawodów
w dniu 7 kwietnia 2024 r..
10. Inne informacje:
Sprzęt do gry oraz salę w całości zabezpiecza Organizator - OIL w Gdańsku.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
Dodatkowych informacji udziela adw. Karol Kolankiewicz kom. 501-857-705.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian powyższych ustaleń oraz ostateczną interpretację niniejszego komunikatu.
ORGANIZATORZY

Wielkanocny Turniej Szachowy w Izbie Lekarskiej - Komunikat organizacyjny 2024

Możliwość komentowania została wyłączona.