Naczelna Izba Lekarska, Komisja Kultury Sportu i Rekreacji przy OIL w Warszawie zapraszają na VII Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy i lekarzy dentystów “Puls Słowa”.  Prace należy nadsyłać do dnia 30 września 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Redakcja „Zdrowej Pragi”  03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34 z dopiskiem: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.

Szczegółowe informacje

Możliwość komentowania została wyłączona.