Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego oraz Europejskie Centrum Solidarności serdecznie zapraszają na 86 Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego

będący dyskusją o książce Andrzeja Zarębskiego pt. "Między Grudniem a grudniem. Zapiski z internowania" wydanej przez wydawnictwo Agora.

Nasze zaproszenie przyjęli: Jacek Merkel, który opowie o okolicznościach powstania książki, Władysław (Adzik) Zawistowski, który opowie o książce i przeczyta jej fragmenty oraz Andrzej Kasperek, który spotkanie poprowadzi.

 5 września (poniedziałek) godzina 18.00

 Europejskie Centrum Solidarności (biblioteka ECS)

plac Solidarności 1, Gdańsk

wstęp wolny

Wydarzenie będzie również transmitowane on-line na stronie www.gdansk.pl oraz na profilach Facebook: Fundacji im. Arkadiusza Rybickiego i Europejskiego Centrum Solidarności Partnerem wydarzenia jest portal Gdansk.pl i wydawnictwo Agora. Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupu książki. Można ją również zakupić poprzez stronę wydawnictwa. Poniżej link

https://kulturalnysklep.pl/product-pol-99456-Miedzy-Grudniem-a-grudniem-Zapiski-z-internowania.html?query_id=7

O książce:

„Czasy były podwójnie szybkie. Pogotowia strajkowe, nieustanne prowokacje władzy, puste półki w sklepach. Czuło się, że w najściślejszym kierownictwie PZPR coś dojrzewa. I dojrzało. I teraz, po czterdziestu jeden latach, wracam do tamtego czasu za sprawą książki Andrzeja. Bez szoku i zaskoczenia – pisał wiersze, świetne teksty piosenek, nigdy nie był literackim ciurą, no ale tu – dzieło”.  z wprowadzenia Pawła Huelle

Biogramy:

Andrzej Zarębski - filolog polski, polityk i przedsiębiorca. Podczas studiów filologicznych na Uniwersytecie Gdańskim pracował jako redaktor naczelny "Serwisu Informacyjnego" Biura Informacji Prasowej Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" (BIPS).

Za działalność opozycyjną po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. został internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku, gdzie spędził 354 dni.

Po zwolnieniu z obozu pracował jako sprzedawca, a później dyrektor firmy budowlanej "Corina". Równocześnie był jednym z redaktorów niezależnego "Przeglądu Politycznego". W latach 1989-90 publikował w "Tygodniku Solidarność", a w 1990 r. kierował działem w "Gazecie Gdańskiej".

W 1991 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. W kolejnych latach był posłem na Sejm I kadencji (1991-1993), a następnie sekretarzem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (1993-1999). Po zakończeniu kadencji zajął się działalnością gospodarczą jako doradca na rynku mediów elektronicznych.

 Jacek Merkel - w latach 1980 - 1990 działacz NSZZ "Solidarność". Internowany w Strzebielinku. Z Andrzejem Zarębskim przebywał w jednej celi. W latach 1989–1993 poseł na Sejm RP. W latach 1990-91 minister w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy. Od wielu lat prowadzi własną działalność gospodarczą.

 Andrzej Kasperek - absolwent polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim (seminarium prof. Marii Janion), pisarz, badacz literatury, działacz opozycji demokratycznej (jeden z założycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów, aresztowany w stanie wojennym). Od 1985 r. zajmuje się pracą nauczycielską.

Nominowany do Finału Nagrody Literackiej Gdynia 2011 za książkę „Back in the DDR i inne opowiadania" (2010). 

Autor tomu esejów „Galeria Jacka Kaczmarskiego. Skrzydło wschodnie" (2013) oraz nowych opowiadań pt. „Koronczarka" (2013). W 2018 wydał „Mój płaski kraj Żuławy". Redaktor kwartalnika „Prowincja".

Jest autorem prawie stu artykułów, esejów, reportaży, recenzji i opowiadań. Ukończył Filologiczne Studia Doktoranckie na UG a w 2016 r. obronił rozprawę doktorską: „Stuka ekfrazy w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego".

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012).

Władysław Zawistowski - poeta, dramaturg, urzędnik samorządowy. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. W drugiej połowie lat 70. był związany z formacją poetycką "Nowa Prywatność". W latach 1977-91 kierownik literacki Teatru Wybrzeże. Jest jednym z założycieli Fundacji Theatrum Gedanense i organizatorów Gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego.

Od roku 2006 pełni funkcję dyrektora Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Jest autorem wielu książek poetyckich i sztuk teatralnych, pisał także powieści, a jego teksty krytyczne i publicystyczne były drukowane w wielu gazetach i czasopismach.

Wspólnie z Jerzym Limonem przekładał dramaty Szekspira ("Troilus i Kresyda", "Antoniusz i Kleopatra") i innych pisarzy elżbietańskich (Middleton, Philip Massinger, Chettle).

Możliwość komentowania została wyłączona.