Wydawnictwo „Medycyna Praktyczna” i Komisja Kultury Naczelnej Rady Lekarskiej informują o zmianie formuły Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika  „Przychodzi wena do lekarza”. W przyszłym roku dodatkowa kategoria będzie nosić nazwę PUBLICYSTA ROKU. W załączeniu NOWY regulamin, który uwzględnia zgłoszone uwagi po ubiegłorocznej edycji. Publicystyka musi mieć charakter utworu literackiego! 

Jednocześnie przypominamy o podstawowych kategoriach POEZJA i PROZA, w których jury czeka na utwory poetyckie w liczbie nie większej niż 3 i prozatorskie ograniczone do maksymalnie 12.000 znaków. Treść w obu kategoriach jest DOWOLNA!

Czekamy ponadto na limeryki. W dowolnych ilościach! LIMERYK ROKU wybiorą i nagrodę specjalną ufundują Anna Dymna i Bronisław Maj.  

Proszę o umieszczenie plakatu „WENY” w najbliższym i kolejnych biuletynach oraz zastanowienie się nad wykorzystaniem konkursu publicystów do mobilizacji piszących a zwłaszcza Czytelników w poszczególnych izbach.

W wypadku pytań, wątpliwości, zastrzeżeń, znalezienia błędów, proszę o pilny kontakt: wanecki.plock@wp.pl  lub 603 110 978.

Konkurs otrzyma specjalną oprawę artystyczną podczas Gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 23 maja 2019 roku.

Jarosław Wanecki

Sekretarz Konkursu

Przewodniczący Komisji Kultury NRL

 

Przychodzi wena do lekarza

 REGULAMIN KATEGORII

„PUBLICYSTA ROKU” – Edycja 2018

 Kategoria „PUBLICYSTA ROKU” ma na celu wyłonienie najlepszego w danym roku autora literackiego tekstu publicystycznego wydrukowanego w piśmie okręgowej izby lekarskiej, Gazecie Lekarskiej lub wydawnictwie Medycyna Praktyczna („pisma”);

  1. Autorem tekstu nie może być członek jury powołanego przez organizatora konkursu;
  2. Tekst zgłasza jego autor lub pismo, w którym tekst się ukazał (kolegium redakcyjne lub redakcja lub redaktor naczelny lub wydawca), do 29 marca 2019 roku na adres wena@mp.pl
  3. Można zgłosić tylko jeden tekst jednego autora. W przypadku niezależnego zgłoszenia większej liczby tekstów tego samego autora, decyzję o wskazaniu tekstu konkursowego podejmie autor.
  4. Zgłoszenie droga e-mailową powinno zawierać załącznik z następującymi informacjami: tytuł i pełną treść publikacji, imię i nazwisko autora, telefon komórkowy, datę wydania tekstu oraz nazwę wydawnictwa. W przypadku zgłoszenia przez pismo dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie.
  5. W tytule zgłoszenia należy wpisać „PUBLICYSTA ROKU”
  6. Zgłoszenie tekstu może być poprzedzone konkursami wewnętrznymi w pismach lub głosowaniem członków izby lekarskiej, na podstawie autonomicznego regulaminu.
  7. Zwycięzca otrzymuje tytuł „Lekarz – Publicysta Roku” i statuetkę konkursu.
  8. Nagrodą specjalną jest publikacja zwycięskiego tekstu w specjalnym wydawnictwie „Medycyny Praktycznej” i „Gazecie Lekarskiej”.
  9. Na każdym etapie Konkurs może zostać odwołany przez jury, bez podania przyczyny.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.