W  Klubie  Lekarza w  Łodzi  przy  ul. Czerwonej 3 odbędzie się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem – Przez  „wziernik”  aparatu. Realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji i wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w tegorocznej wystawie.

 Tegorocznej  edycji  wystawy,  podobnie  jak  poprzedniej, towarzyszył będzie konkurs, w którym prace oceni jury  złożone  z  profesjonalistów.
Wernisaż  wystawy  planujemy na 19 października  2014  roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 24 października  br.

 Zapraszamy do udziału w prezentacji zdjęć Koleżanek i Kolegów  nie  tylko z  łódzkiej  OIL,  ale ze  wszystkich okręgowych  izb w  Polsce.  Prace  prosimy nadsyłać na nasz  adres nie  później  niż  do 9 października  br.

Fotogramy  winny  być  nie  mniejsze  niż  w  formacie  A5,  wykonane  w  technikach  dowolnych,  opatrzone  następującymi  informacjami:  imię  i  nazwisko,  specjalizacja  i  miejscowość  zamieszkania  autora, a  także ewentualnie  tytułem.
 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.