W  Klubie  Lekarza w  Łodzi przy ul. Czerwonej  3 odbędzie  się w  październiku 2016 roku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem – „Wakacje  w  obiektywie  lekarza” – realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji i wyobraźni  lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w tegorocznej wystawie.

Tegorocznej  edycji  Wystawy,  podobnie  jak  poprzednich,    towarzyszył  będzie  konkurs,  w  którym  prace  oceni jury  złożone  z  profesjonalistów.  Wernisaż  wystawy  planujemy na  23  października  2016  roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do                    28  października  br. 
Zapraszamy do udziału w prezentacji zdjęć Koleżanki i Kolegów nie tylko z  łódzkiej OIL, ale  ze wszystkich okręgowych izb w  Polsce.  Prace  prosimy  nadsyłać  na  nasz  adres  nie  później  niż  do  12  października  br.

Fotogramy  winny  być  nie  mniejsze  niż  w  formacie  A5,  wykonane  w  technikach  dowolnych,  opatrzone  następującymi  informacjami:  imię i nazwisko, specjalizacja i miejscowość zamieszkania  Autora, a  także ewentualnie  tytułem.

Kontakt:
Iwona  Szelewa
Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,
93-005  Łódź,  ul.  Czerwona  3
tel.  (0 42) 683 17 01

Możliwość komentowania została wyłączona.