W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem  „Świat  okiem  lekarza” – realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  i  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  tegorocznej  wystawie.

Nowością  tegorocznej  edycji  Wystawy  będzie  przeprowadzenie  konkursu,  w  którym  prace  oceni jury  złożone  z  profesjonalistów.
Wernisaż  wystawy  planujemy na  20  października  2013  roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 25  października  br. 


Zapraszamy  do  udziału  w  prezentacji  zdjęć  Koleżanki i Kolegów  nie  tylko z  łódzkiej  OIL,  ale  ze  wszystkich  okręgowych  izb  w  Polsce.  Prace  prosimy  nadsyłać  na  nasz  adres  nie  później  niż  do  10  października  br.

Fotogramy  winny  być  nie  mniejsze  niż  w  formacie  A5,  wykonane  w  technikach  dowolnych,  opatrzone  następującymi  informacjami:  imię  i  nazwisko,  specjalizacja  i  miejscowość  zamieszkania autora, a  także ewentualnie  tytułem.


Kontakt:
Iwona  Szelewa
Sekretariat  Okręgowej  Izby  Lekarskiej,
93-005  Łódź,  ul.  Czerwona  3
tel.  (0 42) 683 17 01

Możliwość komentowania została wyłączona.