Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi zaprasza na Mistrzostwa Polski Lekarzy w piłce siatkowej w Wieluniu 26-28 marca 2015r. Zawody zostaną rozegrane w hali sportowej WOSIR w Wieluniu przy ul. Częstochowskiej 35.

 Program zawodów

 26.03.2015  czwartek – godz. 20.00 – losowanie – Hotel KING w Kraszkowicach

27.03.2015   piątek – godz. 9.00-18.00 – rozgrywki – hala WOSIR, godz. 20.00 – kolacja integracyjna –Hotel KING

28.03.2015  sobota – godz. 9.00-18.00 – rozgrywki – hala WOSIR, godz. 20.00 – uroczysta kolacja – Hotel KING

 


Zasady uczestnictwa: prawo startu w Mistrzostwach Polski Lekarzy mają tylko lekarze medycyny i lekarze stomatologii ( dokument potwierdzający ukończenie uczelni lub prawo wykonywania zawodu –kserokopia).

System zawodów: MPL rozgrywane będą systemem turniejowym. Mecze będą rozgrywane zgodnie         z „Oficjalnymi przepisami gry w piłkę siatkową” wydanymi przez PZPS. Spotkania będą grane do 2 (dwóch) wygranych setów, w przypadku 1 : 1, seta decydującego gra się do 15 punktów (z przewagą 2 punktów).

W grupach mecze rozgrywane będą systemem „każdym z każdym”. Za zwycięstwo    w meczu zespół otrzymuje 2 pkt. Za przegranie meczu 1 punkt, za walkower 0 punktu.

Kolejne mecze rozpoczynają się 15 minut po meczu zakończonym. Losowanie grup odbędzie się 26.03.2015r. o godz. 20.00 w Hotelu KING w Kraszkowicach.

Zasady finansowania: Koszty organizacyjne pokrywa organizator. Koszty uczestnictwa (noclegi, wyżywienie, przejazdy) pokrywa uczestnik. 

Opłata startowa wynosi 600,00 zł PLN od zespołu, która należy wpłacić do 28.02.2015r. na konto OIL w Łodzi:

PKO BP SA I/O w Łodzi 90102033520000160200100362

z dopiskiem  „siatkówka lekarzy”

 Zgłoszenia (nazwa zespołu, imienna lista zawodników, dokładny adres OIL, tel.  osoby „kontaktowej”- kierownika zespołu) prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2015r. na adres: bognakanicka@wp.plm.rydz@hipokrates.org

Nagrody i wyróżnienia: Zwycięzcy (I,II,III) otrzymają medale, okolicznościowe puchary. Wyróżnieni zawodnicy (atakujący, rozgrywający, Libero, MPV) otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 Postanowienia końcowe:  Ewentualne sprawy sporne rozpatrywane będą na miejscu przez sędziego głównego      i organizatora. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie MPL.

dodatkowe informacje

Bogna Kanicka tel. 604-94-74-86

bognakanicka@wp.pl

 

Mirosław Kanicki

tel. 602-516-139

miewma@wp.pl

 

  

 

Możliwość komentowania została wyłączona.