Jarmark zorganizowany przez Oddział Etnografii Muzeum Narodowego Gdańsku stanowi formę upowszechnienia sztuki ludowej, rękodzieła i folkloru Pomorza Gdańskiego. Umożliwia promocję regionalnym twórcom. Daje możliwość zaprezentowania własnego rękodzieła.


Jest płaszczyzną spotkań i wymiany doświadczeń dla twórców regionalnych. W czasie jarmarku (8 czerwca – 15 września 2013 w godz. 10.00 -18.00) oprócz kiermaszu odbywać się będą tematyczne spotkania, które szerzej i interaktywnie pokazywać będą zagadnienia związane ze sztuką , kulturą ludową i rękodziełem regionu.

Program tematycznych spotkań na jarmarku:

8 czerwca – Inauguracja Jarmarku Oliwskiego

Otwarcie kiermaszu sztuki ludowej i rękodzieła Pomorza Ekspozycja poplenerowej rzeźby (figuralne ule kłodowe) w ogrodzie Tańce-hulańce na trawie w wykonaniu Kapeli Jazgodki – ok. godz. 12.00*


6 lipca – „Nie święci garnki lepią”

Pokaz i warsztaty garncarskie na Jarmarku. Możliwość wykonania własnego naczynia glinianego pod okiem mistrza garncarskiego Jarosława Arkuszyńskiego


20/21 lipca – PARKOWANIE

Działania na terenie ogrodu przygotowane przez Stowarzyszenie A KuKu Sztuka w ramach cyklicznej imprezy „Parkowanie”. Kiermasz nieczynny


25 sierpnia – Dzień Kociewski

Pokazy, prezentacje, sprzedaż wyrobów regionalnych

Promocja regionu Kociewia


1 września – „Plony lata”

Prezentacja wyrobów Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Pomorza Gdańskiego


15 września – Dzień Kaszubski

Pokaz kręcenia tabaki, kiermasz sztuki ludowej i rękodzieła Kaszub,

Zakończenie Letniego Jarmarku Etnograficznego.


Jarmarkowi towarzyszy:

    wystawa poplenerowej rzeźby kapliczek i uli kłodowych w ogrodzie przed Muzeum Etnograficznym

    wystawa „Magiczny świat Bogdana Lesińskiego” w Muzeum Etnograficznym w Oliwie

Możliwość komentowania została wyłączona.