W imieniu doktor Marii Żywickiej-Luckner, szefowej sekcji literackiej KKSiT OIL w Warszawie, zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorskim dla lekarzy i lekarzy dentystów „PULS SŁOWA”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce lub prozy do dziesięciu stron maszynopisu, w czterech egzemplarzach. Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Zdrowej Pragi” 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 34 z dopiskiem: Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.
Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego przyzna nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 3 tys. zł.

Więcej informacji

Możliwość komentowania została wyłączona.