W dniach 9-11 listopada 2017 roku odbył się w Gnieźnie i Trzemesznie III Ogólnopolski Festiwal Chórów Lekarskich. Uczestniczyło w nim blisko trzystu muzykujących lekarzy z 11 chórów i dwóch orkiestr lekarskich. Pomysłodawcą, głównym organizatorem i dyrektorem festiwalu oraz dyrygentem poznańskiego chóru lekarzy jest Justyna Chełmińska, doktor nauk medycznych i jednocześnie absolwentka Akademii Muzycznej, łącząca wspaniale z wielkimi sukcesami  obie profesje. Wspiera Ją organizacyjnie Chór Lekarzy i władze Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Festiwalowi towarzyszyły wykłady i warsztaty muzyczne na temat polskich tańców narodowych w muzyce chóralnej, prowadzone przez Pana profesora Marcina Tomczaka z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Rano zwiedzanie „perełek „ Gniezna i Trzemeszna, w środku dnia wykłady, warsztaty i próby a wieczorami koncerty.  Pierwszy wieczór to muzyka sakralna a cappella w Katedrze Gnieźnieńskiej w wykonaniu Chórów z Lublina, Szczecina, Opola i Poznania. Drugiego dnia uroczysty koncert odbył się na scenie Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie. Występowały chóry z Bydgoszczy, Sofii, Białegostoku, Gdańska, Olsztyna, Katowic i Warszawy.  Widownia wypełniona była po brzegi, słuchacze wśród których byli m. in włodarze miast, hierarchowie kościelni, władze Naczelnej Rady Lekarskiej, mieszkańcy miasta, wspaniale reagowali na indywidualne prezentacje poszczególnych chórów oraz finałowy koncert ”Magnificat” A. Vivaldiego z udziałem orkiestry symfonicznej studentów medycyny z Warszawy.

Tutaj też Chór Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej z Gdańska miał swój debiut ogólnopolski. Jesteśmy najmłodszym dzieckiem polskiej chóralistyki lekarskiej: wyczekiwanym i wspaniale przyjętym przez ogromną rodzinę muzykujących medyków. Nasz występ, pod dyrekcją dra sztuk muzycznych Michała Kozorysa, nagrodzono gromkim aplauzem. Niewątpliwie, pomógł nasz szeroki radosny uśmiech i dobrze przygotowany różnorodny program. Rozpoczęliśmy brawurowo  kompozycją  Gordona Younga „Alleluja”i  J.S.Bacha „ Bourree”. Wielkie  brawa otrzymaliśmy za wykonanie „Dyptyku wiejskiego” Mariana Sawy.  Występ  zakończyliśmy „Chansone d’amour” z repertuaru amerykańskiej wokalnej grupy jazzowej The Manhattan Transfer oraz utworem napisanym przez Romualda Żylińskiego do słów Janusza Odrowąża, śpiewanym przez Marię Koterbską „Serduszko puka w rytmie cza cza”. Publiczność śpiewała  razem z nami. 

Finałowy koncert Festiwalu odbył się 11 listopada 2017 w przepięknej barokowej Bazylice w Trzemesznie. Chóry Okręgowych Izb Lekarskich wpisały się tym samym w obchody Święta Niepodległości. Lokalne media okrzyknęły koncert  wydarzeniem, które „przejdzie z pewnością do historii największych wydarzeń kulturalnych”. Pod kopułą bazyliki, na trzech scenach, zaprezentowały się po kolei wszystkie polskie chóry lekarskie oraz gość honorowy Chór Lekarzy Rodina z Bułgarii. W finale wszyscy wokaliści i połączone  orkiestry Kameralnej  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu i  Studentów Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wykonały „Ave Verum Corpus” Mozarta i polonez Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz” pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka oraz  „Boże coś Polskę” pod dyrekcją dyrektor festiwalu Justyny Chełmińskiej.

Członkowie naszego gdańskiego Chóru Lekarzy pod dyrekcją Michała Kozorysa  zachwyceni są atmosferą panującą podczas całego Festiwalu. Cieszymy się, że mogliśmy godnie reprezentować gdańskich medyków. Jesteśmy najmłodszym Chórem Lekarskim w Polsce – istniejemy od 2016 roku. Pierwszy Chór Lekarski założono w 1991 roku w Olsztynie czyli 25 lat wcześniej .Mówiąc językiem medycznym: przyszliśmy na świat z niską wagą urodzeniową; przybieramy z miesiąca na miesiąc karmieni muzyką; kaprysimy czasem na próbach jak ząbkujące maluchy; uczymy się chodzić po pięcioliniach i z radością wydajemy coraz piękniejsze dźwięki. A wszystko w gościnnych murach siedziby naszej Izby Lekarskiej .

Chór Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku na III Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Lekarskich w Trzemesznie

Zobacz występy chórów lekarskich na  III Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Lekarskich w Trzemesznie

 

Zapraszamy wszystkich śpiewających (grających też) lekarzy i członków waszych rodzin do naszego zespołu – próby tylko raz w tygodniu we wtorki godz 19.00. Dnia 21 grudnia 2017 o godz 13.00 uświetnimy kolędami spotkanie opłatkowe organizowane w siedzibie OIL Gdańsk.

 Danuta Tomczak

 

Możliwość komentowania została wyłączona.