W sobotnie przedpołudnie, 19 listopada 2022 roku, w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku młodzi lekarze i lekarze dentyści uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości - Wręczeniu Prawa Wykonywania Zawodu. Ta najważniejsza w kalendarzu imprez Okręgowej Izby lekarskiej w Gdańsku uroczystość zgromadziła ponad 900 osób - lekarzy, ich rodziny, bliskich, zaproszonych gości. - Przyjmujemy was do wielopokoleniowej sztafety lekarzy - powiedział Tomasz Smiatacz, prorektor ds. studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. -  W dalsze życie zawodowe pójdziecie samodzielnie, ale nie samotnie. Gratuluję tego sukcesu, dotarcia do tego dnia - Wami i Waszym bliskim. 

Wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu to symboliczny i oficjalny początek drogi zawodowej lekarzy, oznaka przynależności do samorządu lekarskiego i pełna odpowiedzialność za pacjenta. Dla młodych lekarzy i ich nauczycieli z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to też moment radości z zakończenia ciężkich studiów, odbycia stażu podyplomowego i zdania końcowego egzaminu. Uroczystość odebrania PWZ odbyła się tradycyjnie już w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w tym roku prawo uzyskało 419 lekarzy.

Prezes Dariusz Kutella: "Życzę satysfakcji zawodowej i czasu na rodzinę i hobby" 

-Prawo Wykonywania Zawodu zobowiązuje do rzetelnego wykonywania zawodu - powiedział Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. - Przynosi wiele wyzwań, obowiązków ale też satysfakcję i przyjemności. To prawo jest wam dane dzisiaj i tylko Okręgowa Izba Lekarska może Wam je zabrać. Życzę, żeby rozpoczynając drogę zawodową czerpali Państwo jak najwięcej osobistej satysfakcji, wiem że wśród was są młodzi naukowcy, działacze samorządowi, przyszli profesorowie. Tych, których interesuje działalność samorządowa, zapraszam do izby, aby omówić możliwość pracy na rzecz innych koleżanek i kolegów. Życzę też, abyście znaleźli czas na rodzinę i hobby, żebyście nie zatracili się w pracy, bo wypalenie zawodowe  czeka za rogiem, niweczy osiągnięcia. Taka higiena pracy też jest potrzeba.

Prezes Kutella podkreślił też, że w tym roku młodzi lekarze i lekarze dentyści otrzymują wraz z dokumentami Kodeks Etyki Lekarskiej, a zawarte w nim maksymy mogą być odwołaniem, kiedy pojawią się wątpliwości. Podkreślił, że ponadczasowe zasady pozwalają dobrze wykonywać zawód, ale też zadbać o własne zdrowie, żeby wykonywać go jak najdłużej. 

-Życzę dobrych pacjentów, umiejętności czerpania z doświadczeń i błędów, nieprzerwanej ciągłej nauki do końca życia zawodowego - dodał prezes Kutella (na zdjęciu z prawej strony obok prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed). 

Na uroczystość WPWZ obecni byli goście: Dariusz Drelich, wojewoda pomorski; profesor Marcin Gruchała, rektor GUM; profesor Aida Kusiak, prodziekan Wydziału Lekarskiego; dr hab. Tomasz Smiatacz, prorektor ds. Studenckich GUM;  mgr pielęgniarstwa Marzena Olszewska-Fryc, wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku; Bartosz Golejewski, dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku; mgr farmacji Janina Mańko, skarbnik Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej; Jacek Pilarczyk, wiceprezes Zarządu Szpitale Pomorskie SA. Uroczystość prowadzili Rita Sharma, Marcin Nowiński

Tomasz Smiatacz: "Izba lekarska to nie budynek, to ludzie" 

-Dzisiaj po raz ostatni macie na sobie togi, za chwilę z radością wyrzucicie w górę birety - mówił podczas uroczystości Tomasz Smiatacz. - W ten symboliczny sposób Wasze głowy będą już wolne, niezależne od wpływu nauczycieli, profesorów. W dalsze życie zawodowe pójdziecie samodzielnie, ale nie samotnie. Gratuluję tego sukcesu, dotarcia do tego dnia - Wami i Waszym bliskim. Przeszliście przez jedne z najcięższych studiów, jakie w ogóle istnieją, bez wsparcia bliskich byłoby to trudne. Za wami trudne lata, wiem że nie było łatwo, przepraszam też za wszystkie sytuacje i zdarzenia, gdy nie było miło. Szczególnie chciałbym podziękować samorządowi, którego dojrzałość i aktywne działania wprost pozwoliły na rozwiązanie wielu kryzysów i konfliktów. Wasza obecność i Wasze zachowanie uczyniło nasz uniwersytet lepszym - za to bardzo Wam dziękuję!

Profesor Smiatacz podziękował też młodym lekarzom za to, jak zachowali się w czasie pandemii: za profesjonalizm, odwagę, ciężką pracę na rzecz Pomorzan. Podkreślił, że w ten sposób zmienili na lepsze otoczenie gdańskiej uczelni, zrealizowali wprost tzw. trzecią misję uniwersytetu, uratowali wiele istnień ludzkich.

Tomasz Smiatacz (na zdjęciu powyżej) przypomniał też, jak działa Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 

  - Stoję przed Wami już nie jako prorektor ds studenckich ale jako szeregowy członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku i chciałbym przedstawić Wam to gremium, do którego z mocy ustawy również będzie obowiązkowo przynależeć - mówił prorektor Smiatacz. - Izba lekarska to nie budynek, to nie urząd państwowy ani nawet nie związek zawodowy lekarzy. Izba lekarska to samorząd, który dobrze znacie ze studiów. To ludzie, wasi koledzy witający Was uśmiechem. Dobrze wiecie, na czym polega praca samorządu - tylko skala zjawiska będzie tu nieporównanie większa: samorząd będzie nadzorował Wasze prawidłowe kształcenie, organizował różne podniosłe i radosne wydarzenia, a w sytuacji konfliktu będzie negocjował z władzami. Dlatego gorąco zachęcam Was do czynnej aktywności w samorządzie lekarskim.   

Nagrody dla najlepszych i zaangażowanych  

Tradycją podczas listopadowej uroczystości jest wręczenie dyplomów i nagród finansowych lekarzom, którzy osiągnęli najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. W tym roku to dwie lekarki - lek. med. Sandra Labich (na zdjęciu powyżej z lewej strony), która uzyskała 96,95 proc. i lek. dent.  Agnieszka Mordako (nz. druga z prawej) -  egzamin zdała na 93, 50 proc. W tym roku do zwyciężczyń trafiły też nagrody Marszałka Woj. Pomorskiego. 

-Chciałabym pogratulować zakończenia studiów, a przede wszystkim otrzymania Prawa Wykonywania Zawodu - powiedziała Rita Sharma, przewodnicząca Komisji Młodych Lekarzy przy OIL. - W szczególności zwracam się do członkiń i członków Oddziału Gdańsk IFMSA- Poland. Wkraczając w nowy etap życia, mam nadzieję że z uśmiechem będziecie wspominać czas w naszym oddziale, który zawdzięcza Wam tak wiele, a w którym zostawiliście cząstkę siebie. 

Nagrody w imieniu Oddziału Gdańsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland otrzymały lekarki i lekarze, którzy w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju stowarzyszenia: Zuzanna Gogulska, Karolina Kowalczuk, Julia Milewczyk, Agata Okulus, Adrian Perdyan, Agata Pieńkowska i Nicole Geryk (na zdjęciu powyżej). 

-A teraz na koniec jeszcze przez moment popatrzcie na siebie wzajemnie, kto siedzi obok? - powiedział profesor Tomasz Smiatacz. - Za chwilę każdy z Was pójdzie nieco inną ścieżką zawodową. Wiem, że są wśród Was ludzie niezwykli, przyszli profesorowie, ordynatorzy, ministrowie, rektorzy... o których kolejne pokolenia będą czytać w podręcznikach z aforyzmami.  

Szczególne podziękowania składamy Sponsorom naszego wydarzenia: SANTANDER BANK POLSKA SA, Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. oraz Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Dziękujemy także Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu za współpracę i wypożyczenie tóg i biretów.

Autorem zdjęć jest lek. med. Wiesława Klemens, redaktor Naczelny Pomorskiego Magazynu Lekarskiego  

Więcej zdjęć 

https://we.tl/t-ihWv2RDaLQ

Alicja Katarzyńska

Możliwość komentowania została wyłączona.