Okręgowa Komisja Rewizyjna działająca przy OIL w Gdańsku  w ramach swojej regulaminowej działalności, w ciągu ostatniego roku przeprowadziła

  • kontrolę dotyczącą prawidłowości  w przydzielaniu i finansowaniu wyjazdów służbowych działaczy i pracowników Izby od 2018,
  • kontrolę wydatków na imprezy sportowe w Komisji Sportu i Rekreacji od 2018 r
  • kontrolę przydzielania zapomóg zwrotnych i bezzwrotnych przez Komisję Socjalną od 2018r

Wnioski pokontrolne przedstawione zostały członkom Rady Okręgowej Izby Lekarskiej. Poza tym KR monitoruje przebieg  realizacji budowy obiektu  szkoleniowo- hotelowego od 2018 roku. 21 października 2023 r zaplanowane jest szkolenie dla OKR z zakresu finansów i działalności kontrolnej, które odbędzie się tym razem w naszej Izbie.

Przewodnicząca OKR

Iwona Karczyńska

Możliwość komentowania została wyłączona.