Zasady prawidłowego sporządzania opinii lekarskich na potrzeby Sądów i Prokuratur

sobota, 3 październik 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Program szkolenia:

9:00 – 10:30

ZAGADNIENIA OMAWIANE Z PUNKTU WIDZENIA SĄDU

1. Prawidłowe sporządzanie opinii wraz z omówieniem podstawowych błędów popełnianych przez biegłych przy pisaniu opinii (na podstawie przykładów).

§  Czy biegły może ustosunkować się do opinii wcześniejszych zawartych w aktach sprawy?

§  Czy i jakie wiadomości (dane) biegły może wykorzystać z wcześniejszych opinii zawartych w aktach sprawy w swojej opinii.

 

SSO Joanna Wiśniewska-Kołodziejczyk

10:30-10:45

przerwa kawowa

10:45-12:15

1. Analiza akt oraz dokumentacji lekarskiej

2. Korzystanie z publikacji naukowych oraz zasady wykorzystywania wiadomości z publikacji do opinii

dr hab. med. Zbigniew Jankowski

12:30-13:15

ZAGADNIENIA OMAWIANE Z PUNKTU WIDZENIA ADWOKATA

1. Prawidłowe sporządzanie opinii wraz z omówieniem podstawowych błędów popełnianych przez biegłych przy pisaniu opinii (na podstawie przykładów).

§  Czy biegły może ustosunkować się do opinii wcześniejszych zawartych w aktach sprawy?

§  Czy i jakie wiadomości (dane) biegły może wykorzystać z wcześniejszych opinii zawartych w aktach sprawy w swojej opinii ?

§  Czy można i w jakim zakresie korzystać z innych danych zawartych w aktach ?

2. Ujednolicenie zapisów w opiniach  dotyczących analizy danych lekarskich ( jakie dane są niezbędne do zawarcia w dokumentacji, schemat zapisu danych)

3. Odpowiedzi na pytania zadane biegłym – czy i w jakim zakresie jest możliwa nieprecyzyjna odpowiedź?

adw. Damian Konieczny

13:15-13:30

przerwa kawowa

13:45-14:30

ZAGADNIENIA OMAWIANE Z PUNKTU WIDZENIA  PROKURATURY

Wolna dyskusja z uczestnikami szkolenia na tematy:

1. Prawidłowe sporządzanie opinii wraz z omówieniem podstawowych błędów popełnianych przez biegłych przy pisaniu opinii (na podstawie przykładów).

§  Czy biegły może ustosunkować się do opinii wcześniejszych zawartych w aktach sprawy?

§  Czy i jakie wiadomości (dane) biegły może wykorzystać z wcześniejszych opinii zawartych w aktach sprawy w swojej opinii ?

§  Czy można i w jakim zakresie korzystać z innych danych zawartych w aktach ?

2. Ujednolicenie zapisów w opiniach  dotyczących analizy danych lekarskich ( jakie dane są niezbędne do zawarcia w dokumentacji, schemat zapisu danych)

3. Odpowiedzi na pytania zadane biegłym – czy i w jakim zakresie jest możliwa nieprecyzyjna odpowiedź?

Prokurator Okręgowy Michał Kierski