Zasady prawidłowego sporządzania opinii lekarskich na potrzeby Sądów i Prokuratur

sobota, 3 paź 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Program szkolenia:

  9:00 – 10:30

  ZAGADNIENIA OMAWIANE Z PUNKTU WIDZENIA SĄDU

  1. Prawidłowe sporządzanie opinii wraz z omówieniem podstawowych błędów popełnianych przez biegłych przy pisaniu opinii (na podstawie przykładów).

  §  Czy biegły może ustosunkować się do opinii wcześniejszych zawartych w aktach sprawy?

  §  Czy i jakie wiadomości (dane) biegły może wykorzystać z wcześniejszych opinii zawartych w aktach sprawy w swojej opinii.

   

  SSO Joanna Wiśniewska-Kołodziejczyk

  10:30-10:45

  przerwa kawowa

  10:45-12:15

  1. Analiza akt oraz dokumentacji lekarskiej

  2. Korzystanie z publikacji naukowych oraz zasady wykorzystywania wiadomości z publikacji do opinii

  dr hab. med. Zbigniew Jankowski

  12:30-13:15

  ZAGADNIENIA OMAWIANE Z PUNKTU WIDZENIA ADWOKATA

  1. Prawidłowe sporządzanie opinii wraz z omówieniem podstawowych błędów popełnianych przez biegłych przy pisaniu opinii (na podstawie przykładów).

  §  Czy biegły może ustosunkować się do opinii wcześniejszych zawartych w aktach sprawy?

  §  Czy i jakie wiadomości (dane) biegły może wykorzystać z wcześniejszych opinii zawartych w aktach sprawy w swojej opinii ?

  §  Czy można i w jakim zakresie korzystać z innych danych zawartych w aktach ?

  2. Ujednolicenie zapisów w opiniach  dotyczących analizy danych lekarskich ( jakie dane są niezbędne do zawarcia w dokumentacji, schemat zapisu danych)

  3. Odpowiedzi na pytania zadane biegłym – czy i w jakim zakresie jest możliwa nieprecyzyjna odpowiedź?

  adw. Damian Konieczny

  13:15-13:30

  przerwa kawowa

  13:45-14:30

  ZAGADNIENIA OMAWIANE Z PUNKTU WIDZENIA  PROKURATURY

  Wolna dyskusja z uczestnikami szkolenia na tematy:

  1. Prawidłowe sporządzanie opinii wraz z omówieniem podstawowych błędów popełnianych przez biegłych przy pisaniu opinii (na podstawie przykładów).

  §  Czy biegły może ustosunkować się do opinii wcześniejszych zawartych w aktach sprawy?

  §  Czy i jakie wiadomości (dane) biegły może wykorzystać z wcześniejszych opinii zawartych w aktach sprawy w swojej opinii ?

  §  Czy można i w jakim zakresie korzystać z innych danych zawartych w aktach ?

  2. Ujednolicenie zapisów w opiniach  dotyczących analizy danych lekarskich ( jakie dane są niezbędne do zawarcia w dokumentacji, schemat zapisu danych)

  3. Odpowiedzi na pytania zadane biegłym – czy i w jakim zakresie jest możliwa nieprecyzyjna odpowiedź?

  Prokurator Okręgowy Michał Kierski