Zarządzanie emocjami i komunikacją w sytuacjach trudnych w pracy lekarza

sobota, 22 lt. 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6

Program szkolenia:
1.Prowadzenie rozmowy z pacjentami i ich rodzinami, przyjmującymi postawy agresywne i roszczeniowe, wg dwóch modeli komunikacji:
– model asertywny,
– model empatyczny.

2.Praca nad oddzieleniem emocji własnych od emocji rozmówcy, tj. pacjenta i rodziny,
– technika płytka pracy nad emocjami,
– technika głęboka,
– ochrona własnych zasobów emocjonalnych.

3.Mechanizmy wywierania wpływu na pacjentów:
– zaangażowanie i współpraca pacjenta,
– mechanizmy sympatii i antypatii,
– elementy budujące autorytet w relacji lekarz – pacjent