Zarządzanie emocjami i komunikacją w sytuacjach trudnych w pracy lekarza. Szkolenie e-learningowe

sobota, 17 paź 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
  Punkty6
  1. Prowadzenie rozmowy z pacjentami i ich rodzinami, przyjmującymi postawy agresywne i roszczeniowe, wg dwóch modeli komunikacji:

  – model asertywny,

  – model empatyczny.

  1. Praca nad oddzieleniem emocji własnych od emocji rozmówcy, tj. pacjenta i rodziny,

  – technika płytka pracy nad emocjami,

  – technika głęboka,

  – ochrona własnych zasobów emocjonalnych.

  1. Mechanizmy wywierania wpływu na pacjentów:

  – zaangażowanie i współpraca pacjenta,

  – mechanizmy sympatii i antypatii,

  – elementy budujące autorytet w relacji lekarz – pacjent.