Zarządzanie emocjami i komunikacją w sytuacjach trudnych w pracy lekarza. Szkolenie e-learningowe

sobota, 17 październik 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącymgr Małgorzata Moczulska
Punkty6
  1. Prowadzenie rozmowy z pacjentami i ich rodzinami, przyjmującymi postawy agresywne i roszczeniowe, wg dwóch modeli komunikacji:

– model asertywny,

– model empatyczny.

  1. Praca nad oddzieleniem emocji własnych od emocji rozmówcy, tj. pacjenta i rodziny,

– technika płytka pracy nad emocjami,

– technika głęboka,

– ochrona własnych zasobów emocjonalnych.

  1. Mechanizmy wywierania wpływu na pacjentów:

– zaangażowanie i współpraca pacjenta,

– mechanizmy sympatii i antypatii,

– elementy budujące autorytet w relacji lekarz – pacjent.