ZARZĄD GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU PTS przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku uprzejmie zaprasza na POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE

sobota, 18 Maj 2019, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Punkty2

ZARZĄD GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU PTS
przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku
uprzejmie zaprasza na
POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE
które odbędzie się
w sali wykładowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33
w dniu 18.05.2019 r. o godz. 10.00
PROGRAM
1. „Zaburzenia mineralizacji szkliwa – diagnostyka, różnicowanie oraz
postępowanie”
– lek.dent. Natalia Głódkowska, asystentka Katedry i Zakładu
Stomatologii Wieku Rozwojowego
2. „Jak rozwiązywać codzienne dylematy w leczeniu stomatologicznym dzieci ?”
– prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, Kierownik Katedry i Zakładu
Stomatologii Wieku Rozwojowego
Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 2 punktów
edukacyjnych
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania
obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).
Informacje i zapisy

Adres Sekretariatu Oddziału:
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-208 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 18
tel. /fax 58 349 16 79
e-mail: ptsgda@gumed.edu.pl