ZARZĄD GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU PTS przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku uprzejmie zaprasza na POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE

sobota, 18 maj 2019, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Punkty2

  ZARZĄD GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU PTS
  przy współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku
  uprzejmie zaprasza na
  POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWE
  które odbędzie się
  w sali wykładowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
  ul. Śniadeckich 33
  w dniu 18.05.2019 r. o godz. 10.00
  PROGRAM
  1. „Zaburzenia mineralizacji szkliwa – diagnostyka, różnicowanie oraz
  postępowanie”
  – lek.dent. Natalia Głódkowska, asystentka Katedry i Zakładu
  Stomatologii Wieku Rozwojowego
  2. „Jak rozwiązywać codzienne dylematy w leczeniu stomatologicznym dzieci ?”
  – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, Kierownik Katedry i Zakładu
  Stomatologii Wieku Rozwojowego
  Organizatorzy przewidują przyznanie uczestnikom spotkania 2 punktów
  edukacyjnych
  (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania
  obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów).
  Informacje i zapisy

  Adres Sekretariatu Oddziału:
  Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
  Gdański Uniwersytet Medyczny
  80-208 Gdańsk, ul. Orzeszkowej 18
  tel. /fax 58 349 16 79
  e-mail: ptsgda@gumed.edu.pl