Zaburzenia okluzji – pierwsza pomoc

sobota, 27 paź 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Cel szkolenia: prawidłowa diagnostyka pacjenta z uwzględnieniem możliwości całkowitego lub częściowego wyleczenia za pomocą bezpośredniej przebudowy zawarcia kompozytu.

  Wykładowca:lek. dent. Jacek Adam Kozłowski

  1/ protokół postępowania diagnostycznego na który składa się: wywiad, dokumentacja fotograficzna wewnątrz i zewnątrz-ustna, obserwacja kliniczna,badanie palpacyjne mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych, osłuchiwanie stawów (podział trzasków wg Bumanna) badanie kinematyki ruchów żuchwy (Diagram Farrara), żuchwowe testy prowokacyjne, badania pomocnicze                                                                                                   

  2/ przypadki kliniczne pacjentów: dorosłych i dzieci o różnym stopniu nasilenia zaburzeń okluzyjnych, zakończonych pozytywnym efektem przy wykorzystaniu materiałów kompozytowych.

  przewidywanym efektem szkolenia jest: wykonanie dokumentacji fotograficznej; określenie etiolgii zaburzeń skroniowo-żuchwowych; interpretacja badań kinematyki ruchów żuchwy oraz testów żuchwowych umożliwiających wybór terapii w oparciu o przebudowy kompozytowe.

  finalnym efektem jest uzyskanie poprawy leczenia estetycznego i funkcjonalnego narządu żucia przy użyciu kompozytu, minimalizując preparację tkanek twardych