Zaburzenia okluzji – pierwsza pomoc- Brak miejsc

sobota, 27 październik 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Program szkolenia:
protokół postępowania diagnostycznego, na który składa się :
– wywiad
– dokumentacja fotograficzna wewnątrz i zewnątrz-ustna
– obserwacja kliniczna
– badanie palpacyjne mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych
– osłuchiwanie stawów ( podział trzasków wg Bumanna )
– badanie kinematyki ruchów żuchwy (Diagram Farrara)
– żuchwowe testy prowokacyjne
– badania pomocnicze
2) przypadki kliniczne pacjentów : dorosłych i dzieci ,o różnym stopniu nasilenia
zaburzeń okluzyjnych, zakończonych pozytywnym efektem przy
wykorzystaniu materiałów kompozytowych
Przewidywanym efektem szkolenia jest : wykonanie dokumentacji fotograficznej; określenie etiologii zaburzeń skroniowo- żuchwowych;
interpretacja badań kinematyki ruchów żuchwy oraz testów żuchwowych umożliwiających wybór terapii w oparciu o przebudowy kompozytowe.
Finalnym efektem jest uzyskanie poprawy leczenia estetycznego i funkcjonalnego narządu żucia przy użyciu kompozytu, minimalizując preparację tkanek twardych.