Zaburzenia okluzji – pierwsza pomoc- Brak miejsc

sobota, 27 paź 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Program szkolenia:
  protokół postępowania diagnostycznego, na który składa się :
  – wywiad
  – dokumentacja fotograficzna wewnątrz i zewnątrz-ustna
  – obserwacja kliniczna
  – badanie palpacyjne mięśni i stawów skroniowo-żuchwowych
  – osłuchiwanie stawów ( podział trzasków wg Bumanna )
  – badanie kinematyki ruchów żuchwy (Diagram Farrara)
  – żuchwowe testy prowokacyjne
  – badania pomocnicze
  2) przypadki kliniczne pacjentów : dorosłych i dzieci ,o różnym stopniu nasilenia
  zaburzeń okluzyjnych, zakończonych pozytywnym efektem przy
  wykorzystaniu materiałów kompozytowych
  Przewidywanym efektem szkolenia jest : wykonanie dokumentacji fotograficznej; określenie etiologii zaburzeń skroniowo- żuchwowych;
  interpretacja badań kinematyki ruchów żuchwy oraz testów żuchwowych umożliwiających wybór terapii w oparciu o przebudowy kompozytowe.
  Finalnym efektem jest uzyskanie poprawy leczenia estetycznego i funkcjonalnego narządu żucia przy użyciu kompozytu, minimalizując preparację tkanek twardych.