Wybrane zaburzenia i choroby błony śluzowej jamy ustnej w codziennej praktyce lekarza stomatologa-diagnostyka i leczenie w ujęciu interdyscyplinarnym. BRAK MIEJSC

sobota, 7 grudzień 2019, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00
Prowadzącydr hab. Aida Kusiak
Punkty2

Plan wykładu

  1. Zasady diagnostyki zmian w obrębie błony śluzowej jamy ustnej (rola wywiadu i badania klinicznego z uwzględnieniem profilaktyki i czujności onkologicznej).

2.Diagnostykę, różnicowanie i leczenia aft przewlekle nawrotowych w aspekcie chorób ogólnych.

  1. Infekcje grzybicze – diagnostykę , różnicowanie, schemat leczenia
  2. Najczęściej spotykane choroby przednowotworowe w obrębie jamy ustnej – diagnostykę i różnicowanie  
  3. Zasady diagnostyki różnicowej zmian pęcherzowych i martwiczo – wrzodziejących w aspekcie chorób skóry.

 6.Choroby błony śluzowej przebiegające z zaburzeniem wydzielania śliny – diagnostykę, badania dodatkowe, schemat objawowego leczenia 

  1. Objawy zaburzeń niedoborowych w obrębie jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krwiotwórczego.
  2. Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS) jako wyzwanie diagnostyczne dla lekarza stomatologa