Współczesna diagnostyka periodontologiczna w ujęciu kompleksowym

sobota, 18 lis 2023, 10:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącydr n. med. Mariusz Bochniak
Punkty3
 1. Rola wywiadu ogólnoustrojowego i stomatologicznego.
 2. Ocena warunków anatomicznych przyzębia. Typy biotypów/fenotypów przyzębia.
 3. Diagnostyka kliniczna objawów schorzeń przyzębia:
  1. pomiar głębokości sondowania (PD) i jego interpretacja
  2. objawy chorób dziąseł
  3. objawy periodontitis
  4. objawy mucositis i periimplantitis
  5. objawy zaostrzeń – w tym ropnie parodontalne
 4. Diagnostyka kliniczna miejscowych czynników sprzyjających i modyfikujących choroby przyzębia.
 5. Jatrogenne uszkodzenia przyzębia.
 6. Periodontologiczna diagnostyka radiologiczna z użyciem technik konwencjonalnych (2D).
 7. Wykorzystanie radiologicznego obrazowania 3D (CBCT) w diagnostyce periodontologicznej.
 8. Wykorzystanie technik ultrasonograficznych w biometrii tkanek przyzębia.
 9. Kompleksowa analiza czynników ryzyka periodontopatii i możliwości ich eliminacji / kontroli:
  1. determinanty: wiek. płeć, rasa, genotyp
  2. czynnik bakteryjny – ocena ilościowa (higiena jamy ustnej)
  3. czynnik bakteryjny – ocena jakościowa (diagnostyka mikrobiologiczna w periodontologii)
  4. wpływy ogólnoustrojowe, efekty uboczne leków
  5. czynniki środowiskowe
 10. Diagnoza z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej klasyfikacji chorób przyzębia.
 11. Kompleksowe spojrzenie na etiopatogenezę recesji dziąsłowych.
 12. Ocena efektywności leczenia periodontologicznego.
 13. Prognozowanie aktywności choroby.