Współczesna diagnostyka periodontologiczna w ujęciu kompleksowym

sobota, 18 lis 2023, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącydr n. med. Mariusz Bochniak
  Punkty3
  1. Rola wywiadu ogólnoustrojowego i stomatologicznego.
  2. Ocena warunków anatomicznych przyzębia. Typy biotypów/fenotypów przyzębia.
  3. Diagnostyka kliniczna objawów schorzeń przyzębia:
   1. pomiar głębokości sondowania (PD) i jego interpretacja
   2. objawy chorób dziąseł
   3. objawy periodontitis
   4. objawy mucositis i periimplantitis
   5. objawy zaostrzeń – w tym ropnie parodontalne
  4. Diagnostyka kliniczna miejscowych czynników sprzyjających i modyfikujących choroby przyzębia.
  5. Jatrogenne uszkodzenia przyzębia.
  6. Periodontologiczna diagnostyka radiologiczna z użyciem technik konwencjonalnych (2D).
  7. Wykorzystanie radiologicznego obrazowania 3D (CBCT) w diagnostyce periodontologicznej.
  8. Wykorzystanie technik ultrasonograficznych w biometrii tkanek przyzębia.
  9. Kompleksowa analiza czynników ryzyka periodontopatii i możliwości ich eliminacji / kontroli:
   1. determinanty: wiek. płeć, rasa, genotyp
   2. czynnik bakteryjny – ocena ilościowa (higiena jamy ustnej)
   3. czynnik bakteryjny – ocena jakościowa (diagnostyka mikrobiologiczna w periodontologii)
   4. wpływy ogólnoustrojowe, efekty uboczne leków
   5. czynniki środowiskowe
  10. Diagnoza z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej klasyfikacji chorób przyzębia.
  11. Kompleksowe spojrzenie na etiopatogenezę recesji dziąsłowych.
  12. Ocena efektywności leczenia periodontologicznego.
  13. Prognozowanie aktywności choroby.