„Warsztaty kardiologiczne” Szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy pracujących w POZ  

środa, 23 maj 2018, 18:30

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00

   

  Program szkolenia:

   Wszczepiać czy nie wszczepiać?- wskazania do zastosowania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulacji resynchronizującej w oparciu o przypadki kliniczne i zapisy EKG.

  1. Migotanie przedsionków w szczególnych sytuacjach klinicznych- leczenie farmakologiczne czy zabiegowe?
  2. Arytmia- od zapisu EKG do rozpoznania i optymalnego leczenia
  3. Przypadki własne uczestników spotkania- analiza dostarczonych zapisów EKG

  W ramach warsztatów wykładowca z asystentami zaprezentuje i omówi z uczestnikami m.in. zapisy EKG, a następnie odniosą się do problemu jaki wynika z zapisu. Chodzi o osiągnięcie maksymalnej praktycznej korzyści ze zdjęć. Zachęcamy lekarzy, aby przynieśli własne zapisy EKG lub wyniki badań, które sprawiają trudności w samodzielnej interpretacji bądź nie są jednoznaczne.

  Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne.