„Warsztaty kardiologiczne” Szkolenie przeznaczone przede wszystkim dla lekarzy pracujących w POZ  

środa, 23 Maj 2018, 18:30

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty0,00

 

Program szkolenia:

 Wszczepiać czy nie wszczepiać?- wskazania do zastosowania stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulacji resynchronizującej w oparciu o przypadki kliniczne i zapisy EKG.

  1. Migotanie przedsionków w szczególnych sytuacjach klinicznych- leczenie farmakologiczne czy zabiegowe?
  2. Arytmia- od zapisu EKG do rozpoznania i optymalnego leczenia
  3. Przypadki własne uczestników spotkania- analiza dostarczonych zapisów EKG

W ramach warsztatów wykładowca z asystentami zaprezentuje i omówi z uczestnikami m.in. zapisy EKG, a następnie odniosą się do problemu jaki wynika z zapisu. Chodzi o osiągnięcie maksymalnej praktycznej korzyści ze zdjęć. Zachęcamy lekarzy, aby przynieśli własne zapisy EKG lub wyniki badań, które sprawiają trudności w samodzielnej interpretacji bądź nie są jednoznaczne.

Za udział w warsztatach zostaną przyznane punkty edukacyjne.