Udostępnianie dokumentacji medycznej – brak miejsc

sobota, 27 paź 2018, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącyr.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska
  Punkty4

  1 Godzina –

  Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentacji medycznej – cz. 1

  • Osoby uprawnione do dostępu do dokumentacji i sposób ich identyfikowania

  – pacjent

  – osoba upoważniona

  – przedstawiciel ustawowy pacjenta

  • Zasady i tryb wnioskowania o dostęp do dokumentacji medycznej przez pacjenta lub osoby upoważnione.

  2 Godzina –

  Regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów dokumentacji medycznej – cz. 2

  • Organy i podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji (sądy, prokuratura, ZUS, NFZ, firmy ubezpieczeniowe etc.)
  • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta.
  1. Godzina –

  Sposoby i tryb udostępniania dokumentacji w zależności od rodzaju dokumentacji

  • udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej
  • udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej
  • udostępnianie dokumentacji elektronicznej (prowadzonej w SIM)
  1. Godzina –

  Pozostałe elementy związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej

  • formy udostępniania dokumentacji medycznej z którymi wiąże się możliwość pobrania opłaty
  • wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej
  • udostępnienie dokumentacji czy kopia danych osobowych w rozumieniu RODO – ważne elementy wpływające na tryb i odpłatność udostępnienia
  • prowadzenie rejestru udostępnień