Terapia z zastosowaniem bisfosfonianów a leczenie stomatologiczne

sobota, 25 mar 2023, 10:00

Opłatyzł0,00
Prowadzącylek.dent. Hanna Sobczak-Jaskow
Punkty3

1. Terapia antyresorpcyjna:
• wskazania do terapii antyresorpcyjnej
• rodzaje leków antyresorpcyjnych
2. Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem leków (MRONJ-Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw):
• kryteria rozpoznania
• objawy kliniczne i radiologiczne
• czynniki ryzyka
• diagnostyka różnicowa
3. Ocena ryzyka MRONJ u pacjentów poddanych terapii antyresorpcyjnej
4. Leczenie stomatologiczne w grupie pacjentów stosujących bisfosfoniany z powodu osteoporozy
5. Leczenie stomatologiczne w grupie pacjentów stosujących bisfosfoniany z przyczyn onkologicznych