Terapia z zastosowaniem bisfosfonianów a leczenie stomatologiczne

sobota, 25 mar 2023, 10:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł0,00
  Prowadzącylek.dent. Hanna Sobczak-Jaskow
  Punkty3

  1. Terapia antyresorpcyjna:
  • wskazania do terapii antyresorpcyjnej
  • rodzaje leków antyresorpcyjnych
  2. Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem leków (MRONJ-Medication-Related Osteonecrosis of the Jaw):
  • kryteria rozpoznania
  • objawy kliniczne i radiologiczne
  • czynniki ryzyka
  • diagnostyka różnicowa
  3. Ocena ryzyka MRONJ u pacjentów poddanych terapii antyresorpcyjnej
  4. Leczenie stomatologiczne w grupie pacjentów stosujących bisfosfoniany z powodu osteoporozy
  5. Leczenie stomatologiczne w grupie pacjentów stosujących bisfosfoniany z przyczyn onkologicznych