Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

sobota, 8 lt. 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty140,00
Prowadzącydr n.med.Tomasz Łopaciński
Punkty6

Program szkolenia:

Wykłady dla lekarza dentysty:

 1. Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) nagłe stany w praktyce stomatologicznej
 2. Skład zestawu ratunkowego- możliwe optimum
 3. Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
 • podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
 • elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
 • wkłucia dożylne obwodowe

Wykłady dla lekarza:

 1. Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
 2. Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
 3. Praktyczne aspekty medycyny katastrof
 4. Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
 • Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
 • Zakładanie maski krtaniowej
 • Symulacja zaburzeń rytmu