Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

sobota, 8 lut 2020, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł140,00
  Prowadzącydr n.med.Tomasz Łopaciński
  Punkty6

  Program szkolenia:

  Wykłady dla lekarza dentysty:

  1. Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) nagłe stany w praktyce stomatologicznej
  2. Skład zestawu ratunkowego- możliwe optimum
  3. Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  • podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  • elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
  • wkłucia dożylne obwodowe

  Wykłady dla lekarza:

  1. Wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
  2. Nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
  3. Praktyczne aspekty medycyny katastrof
  4. Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  • Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  • Zakładanie maski krtaniowej
  • Symulacja zaburzeń rytmu