Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

sobota, 18 mar 2023, 9:00

Opłatyzł140,00
Prowadzącydr n.med. Tomasz Łopaciński
Punkty6

Program:

• Wykłady dla lekarza dentysty
1. wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji)
nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2. skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1. podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
2. elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja

• Wykłady dla lekarza
1. wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2. nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3. praktyczne aspekty medycyny katastrof
• Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1. podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
2. zakładanie maski krtaniowej
3. symulacja zaburzeń rytmu