Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

sobota, 24 wrz 2022, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Opłatyzł140,00
  Prowadzącydr n.med. Tomasz Łopaciński
  Punkty6

  • Wykłady dla lekarza dentysty
  1. wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji)
  nagłe stany w praktyce stomatologicznej
  2. skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
  • Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  1. podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  2. elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja

  • Wykłady dla lekarza
  1. wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
  2. nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
  3. praktyczne aspekty medycyny katastrof
  • Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  1. podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  2. zakładanie maski krtaniowej
  3. symulacja zaburzeń rytmu