Szkolenie z zakresu reanimacji oraz pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów-aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji- szkolenie odwołane

sobota, 9 październik 2021, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty140,00
Prowadzącydr n.med. Tomasz Łopaciński
Punkty6
 • Wykłady dla lekarza dentysty
 1. wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji)

nagłe stany w praktyce stomatologicznej

 1. skład zestawu ratunkowego – możliwe optimum
 • Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
 1. podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
 2. elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
 • Wykłady dla lekarza
 1. wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
 2. nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
 3. praktyczne aspekty medycyny katastrof
 • Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  1. podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  2. zakładanie maski krtaniowej
  3. symulacja zaburzeń rytmu