Szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

sobota, 14 paź 2017, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

  Program szkolenia:
  •Wykłady dla lekarza dentysty
  1.wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji)
  nagłe stany w praktyce stomatologicznej
  2.skład zestawu ratunkowego-możliwe optimum
  •Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  1.podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących zycie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  2.elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
  3.wkłucia dożylne obwodowe

  •Wykłady dla lekarza
  1.wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
  2.nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
  3.praktyczne aspekty medycyny katastrof
  •Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
  1.podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
  2.zakładanie maski krtaniowej
  3.symulacja zaburzeń rytmu