Szkolenie z zakresu reanimacji i pierwszej pomocy dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji

sobota, 25 listopad 2017, 9:00

Zgłoś chęć powtórzenia szkolenia

Opłaty140,00
Prowadzącydr n.med.Tomasz Łopaciński, lek. Łukasz Skorupa
Punkty6

Program szkolenia:
•Wykłady dla lekarza dentysty
1.wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji)
nagłe stany w praktyce stomatologicznej
2.skład zestawu ratunkowego-możliwe optimum
•Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1.podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
2.elementy zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (ALS): wentylacja zestawem AMBU, zastosowanie defibrylatora półautomatycznego(AED), bezpieczna defibrylacja
3.wkłucia dożylne obwodowe

•Wykłady dla lekarza
1.wytyczne resuscytacji ERC ( Europejskiej Rady Resuscytacji) algorytmy postępowania w zaburzeniach rytmu serca
2.nadkrtaniowe metody udrażniania dróg oddechowych
3.praktyczne aspekty medycyny katastrof
•Ćwiczenia praktyczne na manekinach treningowych:
1.podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy zaawansowanych czynności ratujących życie (ALS)- wentylacja zestawem AMBU
2.zakładanie maski krtaniowej
3.symulacja zaburzeń rytmu